название. проект 03

дата. 2023

город. Париж

размер. граффити 500 x 500 м